آخوند فرهمند : هدف شبکه منوتو تغییر سبک زندگی اسلامی است/شبکه هایی مثل کلمه ، وصال و … را به هیچ عنوان از اهل سنت و جماعت نمی دانم

0

سایت پرسشگران
با توجه به میزان اثر گذاری شبکه منو تو در خانواده ها و جوانان در جهت ترویج فساد و بی بند وباری، به نظر حضرتعالی اهداف این شبکه را چگونه ارزیابی می کنید؟

آخوند فرهمند
هدف شبکه منوتو تغییر سبک زندگی اسلامی است یعنی اختلاف انداختن ما بین فرزند و والدین است، اختلاف انداختن ما بین همسر و شوهرشان است، اختلاف انداختن در جامعه ای که به عنوان قوانین و عدالت را برگزار می کند میان مردم و دولت است.
پرسشگران
با توجه به اینکه عوامل شبکه کلمه ادعا می کنند که این شبکه تحت نظر علمای اهل سنت تاسیس شده و فعالیت می کند سوال این هست که آیا این ادعا مورد تایید حضرتعالی هست یانه؟
آخوند فرهمند
ما وقتی می گوییم اهل سنت و جماعت یعنی کسانی که به قرآن و پیامبر و اهل بیت او ایمان نداشته باشند من او را از اهل سنت نمی دانم و شبکه هایی مثل کلمه ، وصال، و … را به هیچ عنوان از اهل سنت و جماعت نمی دانم این شبکه ها به سمت شبکه های اسرائیلی رفته اند و تحقیقات نشان می دهد که کسانی که در شبکه کلمه به عنوان عالم حضور پیدا می کنند وسوالاتی را مطرح می کنند، وسوالات اینها منحرف کننده است و این سوالات به این افراد از جای دیگر دیکته می شود که فقط در همین مباحث صحبت کنند. شبکه کلمه یک شبکه مذهبی نیست چون این شبکه دنبال اختلاف افکنی بین قبایل مختلف است و وقتی شبکه ای به این سمت برود به نظر می رسد توسط گروه یا کسی کنترل می شود ومشخص است که این شبکه وابسته به گروهکی یا به شبکه های تفرقه انگیز وصل است.

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

یک نظر دهید