انتقاد عالم اهل سنت از عملکرد ضعیف نمایندگان اهل سنت و کیفیت حمایت برخی علما از نامزدهای انتخاباتی

0

این که برخی از بزرگان با هدف پول گرفتن و … برای یک نماینده تبلیغ کنند و از مردم بخواهند به او رای بدهند اشتباه است

مولوی عبدالغنی دهانی سورانی انتقاد خود را از عملکرد نمایندگان اهل سنت مجلس بیان داشت.

وی گفت  :نمایندگان مجلس ما متاسفانه عملکرد درستی نداشتند. این یک واقعیتی هست که در جامعه دیده می شود.

این درست است که قانون گذاری وظیفه مجلس است و برخی نمایندگان نمی توانند مشکلات کردم را حل کنند اما حرف من این است که وقتی توانایی حل مشکلات را ندارند وعده های دروغ به مردم ندهند. درست این است که در تبلغیاتشان آنچه که در توانشان هست را به مردم ابلاغ کنند و آنچه که توانایی انجامش را ندارند و یا در حیطه کارشان نیست را به مردم وعده ندهند.

وی افزود : توصیه من به مردم این است که نمایندگان دلسوز خود را بشناسند و تشخیص بدهند چه نمایندگانی در عمل به فکر حل مشکلات آنها هستند. بشناسند کدام نماینده از بطن مردم و جامعه است و هدفش رسیدن به پول و ارتقاء شغلی و گرفتن مدرک در تهران نیست و دنبال این چنین افرادی باشند.

مدرس دار العلوم زاهدان در ادامه گفت: این که برخی از بزرگان با هدف پول گرفتن و … برای یک نماینده تبلیغ کنند و از مردم بخواهند به او رای بدهند اشتباه است که متاسفانه این موضوع در جامعه اهل سنت مرسوم شده است. چنین نماینده ای که با پول راهی مجلس شود قطعا کارآیی نخواهد داشت. این افراد دنبال پول در آوردن هستند چرا که برای رسیدن به مجلس میلیاردها هزینه کرده اند و باید بعد از نماینده شدن آن هزینه های میلیاردی را به جیبشان بازگردانند. لذا مردم فقط و فقط باید طبق شناخت و تشخیص فرد دلسوز و خدمتگذار نظام رأی خود را انتخاب کنند.

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

یک نظر دهید