باید نماینده ای به مجلس بفرستیم که کارآمد باشد

0

به گزارش پرسشگران : ماموستا یاور مرادی از ائمه جمعه اهل سنت اردبیلف درباره حضور در انتخابات پیش رو و نقش مردم بویژه جامعه اهل سنت در انقلاب اسلامی چنین گفت: ما عاشق مملکتمان هستیم و به این مملکت خون دادیم، ما هم جان دادیم و بخاطر این مملکت باز هم جان می دهیم برای حفظ آبرویمان و برای حفظ کشورمان و ناموسمان که ناموس بزرگ ما کشور مان است.
این کشور قانونگذار دارد و قانونگذار هم نماینده مجلس است تنها وظیفه ما اهل سنت این است که نماینده ای را بفرستیم که کارآمد باشد و چند نفری که از اهل سنت به مجلس می رود و تصمیماتی که می گیرند باید تصمیمات عاقلانه ای باشد.
به نظرم کسانی که مردم را به عدم مشارکت در انتخابات تشویق می کنند اینها منطقی فکر نمی کنند.

 

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

یک نظر دهید