خلیج فارس از صد ها سال قبل خلیج فارس بوده نه خلیج عربی

0

مولوی علی ایزد پناه در پاسخ ادعای مضحک مفتی سعودی مبنی بر این که دلیل این که ایرانی ها می گویند خلیج فارس داشتن قرآنی به زبان فارسی است چنین فرمودند که :خلیج فارس از امروز نیست از ده ها و صد ها سال قبل در سازمان های بین الملی به عنوان خلیج فارس ثبت شده است نه خلیج عربی و ادعای آنها همگی پوچ و بی اساس است و مردود می باشد

 

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

یک نظر دهید