درباره ما

a

پرسشگران تشکّلی صمیمی است از دانشجویان اهل سنت ایران که در سال گذشته و بر اساس دغدغه دینی و با اهداف مذهبی شکل گرفته است.
دغدغه اصلی این جمع خودجوش و خودنهاد، شناسایی و پیوند هرچه بیشتر جامعه اهل سنت بخصوص قشر جوان و تحصیلکرده با علمای مناطق مختلف کشور میباشد.
از جمله اهداف اصلی این جمع دانشجویی:
– معرفی علمای اهل سنت از طریق تدوین زندگینامه، ارائه بیانات و سخنرانی ها، نمایش تصاویر و …
– جمع آوری سوالات مخاطبین و دانشجویان و برقراری مصاحبه با علمای بلاد
– تولید نشریه اینترنتی دانشجویی موسوم به پرسشگران
– آشنا کردن جوان ها با شخصیت های دینی و مذهبی بخصوص علمای دین
– برقراری پیوند و ارتباط میان جامعه و علمای اهل سنت

اعتقاد ما بر آنست که برای پاسخ به شبهات و سوالات و دغدغه های جوانان و جامعه، بایستی به سراغ علمای راستین و بیانات و سخنان ایشان رفت تا به دیدگاه صحیح قرآن و سنت نبوی و سیره صحابه کرام دسترسی پیدا نمود و از بیراهه ها در امان ماند.
ایمیل: porseshgaranesonat@gmail.com
تلگرام: ۰۹۳۸۵۷۵۰۴۱۷
کانال تلگرام پرسشگران: telegram.me/porseshgaraniran
شما عزیزان نیز می توانید علما، سخنرانان و شخصیت های اثرگذار مناطق خود را با ذکر شماره ارتباطی ایشان، به منظور مصاحبه های بیشتر به ما معرفی نمایید.
ضمنا پرسشگران از همه پیشنهادات و ایده های خوب استقبال می نماید.