دشمنان با اسلام مخالفند اینها می خواهند ما را از اصل دین جدا کنند / حج ستون دین است

0

آخوند فرهمند به سلطنت طلبانی که بدنبال تخریب مناسک دینی هستند (شهرام همایون مدیر کانال یک) چنین گفت: حج یعنی ستون دین، اینها می گویند که حج پول به جیب اعراب ریختن است در صورتیکه اینطور نیست حج یعنی ملیت جهان اسلامی، حج یعنی وحدت، وقتی حج را به عنوان ستون دین معرفی می کنیم یعنی اینکه از اصول دین است.
وی افزود: وقتیکه خداوند در قرآن درباره حج تاکید می کند و به آن اعتقاد داریم دیگر به این افراد کاری نداریم.
افرادی که به ترکیه سفر می کنند و میلیونها خرج می کنند و عیاشی می کنند چرا شما به آنها اشکال نمی کنید؟
این افراد با اسلام مخالفند اینها می خواهند ما را از اصل دین جدا کنند.

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

یک نظر دهید