دشمنان در پی دلسرد کردن مسلمین هستند / پاسداشت روز قدس واجب است / در روز قدس با حمایت از مردم فلسطین مشتی بر دهان یاوه گویان می زنیم

0

به گزارش پایگاه پرسشگران، مولوی برزگر امام جمعه سمیع آباد تربت جام در باره ی روز قدس ضمن اشاره به شعر معروف بنی آدم اعضای یکدیگرندکه در آفرینش ز یک گوهرند اظهار داشت بیش از شصت سال است که مردم فلسطین در زیر چکمه های اسرائیلی ها دارند له می شوند و در محکومیت این جریان وظیفه ما حمایت از فلسطین و اعلام انزجار از اسرائیل و استکبار است. ایشان با بیان جمله معروف حضرت امام ره که اگر هر مسلمانی یک سطل آب بریزد اسرائیل را آب می برد گفتند: ما وظیفه داریم که از مشرکین برائت بجوییم ومی دانید که یهود از مشرکین بدتر است.

مولوی برزگر در ادامه بیان داشت وقتی که دشمن علیه مسلمین یک پارچه شده و دارد فعالیت می کند ما هم باید متقابلا به صورت یک پارچه اعلام بی زاری نسبت به دشمن داشته باشیم و در این برهه همانطور که مولانا فرمودند حضور در صحنه مهم است و قطعا این حضور و این نماندن در خانه باعث دلگرمی برادران فلسطینی ما خواهد شد کشور های دیگر نیز باید از جمهوری اسلامی الگو برداری کنند.

بدانید که قطعا حضور ما در این راهپیمایی مشت محکمی خواهد بود بر دهان معاندین و منافقین داخلی و خارجی و به نظر من به همین علت اعلام حضور مسلمین بر علیه اسرائیل واجب است. بنابراین در شهرهایی که وضعیت سفیدی دارند این اتفاق و این حضور هر چه با شکوه تر باید انجام شود.

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

یک نظر دهید