دیدگاه ماموستا هاشم آبادی درباره واکسن آمریکایی / هدف شبکه کلمه تفرقه اندازی است

0

ماموستا محمد صالح هاشم آبادی امام جمعه اهل سنت نقده در ارتباط تلفنی به خبرنگار پرسشگران درباره واکسن فایزر و ممنوعیت ورود آن به کشور توسط رهبر معظم انقلاب بیاناتی داشتند و ریشه و اهداف شبکه های تندروی اهل سنت را نیز بیان نمودند .

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

یک نظر دهید