شبکه کلمه کارش اتهام زدن به علما است / تفسیر به رای کردن منابع اهل سنت ابزار دستشان است

0

ماموستا یاور مرادی در پی توهین برخی رسانه ها به شیخ فهیمی که بر پیشانی آیت الله رئیسی بوسه زده بود گفت : متاسفانه آقاي هاشمي توهم دارد يکي بار مي آيد مولوی گرگیج و شیخ الاسلام مولوی عبد الحميد را مدح و ستايش مي کند و يک بار ديگر مي آيد تخريب مي کند و خودشان نمي دانند چکار مي کنند و همچنين تعادل فکري و منطقي ندارند
وی افزود : اگر شيخ فهمي کاري انجام داده از دو حال خارج نيست : يا به خاطر زحمات آقاي رئيسي که در اين منطقه انجام داده است که اين يک نوع تشکر است به عنوان نماينده اهل سنت و يا بخاطر رفاقت و دوستي با آقاي رئيسي است که اين کار نزد ما اهل سنت کار غير شرعي نيست .
در ادامه بیان داشت: بوسيدن پيشاني آقاي رئيسي يک نوع مصافحه بود  و مصافحه نزد مذهب ما يک نوع سنت است.
به نظر من کار اين افراد تفرقه انداختن بين جوانان اهل سنت است و کار اين رسانه ها تخريب عقايد دو طرف است يک روز مي آيند توسل را حرام مي کنند و يک روز مي آيند جشن ها را حرام مي کنند.

اين افراد در شبکه کلمه از متون کتاب صحبح بخاري تفسیر و تعبیر به راي مي کنند و نظرات شخصي خودشان را به ديگران تحميل مي کنند .

و نسبت به آقاي موسوي این طلبه ای که شیعه بوده و که به اين شبکه ملحق شده است باید بگویم این کارها جز هدف شوم تفرقه افکنی چیز دیگری نیست و قطعا کارش اشتباه است و اين يک نوع تفرقه انداختن بين مذاهب اسلامی است.

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

یک نظر دهید