ماموستا سرخابی : شبکه من و تو، افراد کمی را می تواند گمراه کند و اکثر مردم ایران از این رسانه ها بیزاند.

0

به گزارش سایت پرسسشگران در پی توهین و ترویج فساد و بی بند وباری شبکه منوتو در جوامع اسلامی، مصاحبه ای با ماموستا ابراهیم سرخابی امام جمعه اهل سنت پیرانشهر انجام شد که در این قسمت مهمترین فرمایشات ایشان تقدیم مخاطبین و همراهان سایت می شود

پرسشگران

امروزه شبکه هایی مثل شبکه منوتو که در پی ترویج فساد و بی بند وباری هستند و متاسفانه جوانان و خانواده ها را تحت تاثیر قرار می دهند سوالی که از حضرتعالی دارم این هست که این شبکه ها چه اهدافی را دنبال می کنند؟

ماموستا ابراهیم سرخابی

افرادی مثل کارگردان های شبکه منو تو هستند که طالب آنها هستند بسیاری از مردم این شبکه یا ماهواره منوتو را قطع کرده اند و از خودشان و از خانواده هایشان منع کرده اند و اینها افراد قلیلی را می توانند فریب بدهند و طالب این شبکه های مبتذل ضد دینی و ضد اسلامی و انسانی می کنند مردم فهمیده اند و همه نقشه ها و توطئه های آنها را می دانند و کاری نمی توانند بکنند خداوند می فرماید شیطان دشمن شماست و شما هم شیطان را دشمن خود بدانید.

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

یک نظر دهید