مصاحبه اختصاصی با آخوند محمود تنگلی مدیر حوزه علمیه عرفانی عرفان آباد

0

 

Related image

 

 

پرسشگران : فرق اسلامی هر کدام عقاید مربوط به خود را دارند اما علمای اهل سنت در سایر بلاد اسلامی توصیه به وحدت اسلامی دارند .

منظور از وحدت اسلامی چیست ؟

آخوند تنگلی: مراد وحدت سیاسی است تحت رهبری یک شخص مقابل دشمنان باید ایستادگی کرد . منظور از وحدت ، وحدت عقیدتی و فکری نیست و امکان پذیر هم نیست و کسی که منظور از وحدت را عقیدتی بگیرد معنای وحدت را نفهمیده است .
در زمینه های مختلف مشارکت در راهپیمایی و انتخابات، در دفاع مقدس ، در ۸ سال جنگ تحمیلی و همه عرصه ها ما در کنار هم بودیم همانطور که شیعه شهید داد اهل سنت هم شهید داد و این یعنی وحدت.
بعد از جنگ نیز در سازندگی کشور شیعه و سنی در کنار هم این هدف را دنبال کردند.

در مواقع حساس همیشه تحت حکم رهبری در کنار هم بودیم . در ضمن هر دین و قومی در کشور ایران آزاد است و می تواند به مقدسات و آیین خود عمل کند اهل سنت هم در کنار انها همین گونه آزادانه به شعائر خود عمل میکند و قرار نیست شیعه سنی شود و اهل سنت شیعه شود.

پرسشگران : آیا توسل در اسلام جایز است یا خیر؟

آخوند تنگلی: طبق مذهب حنفی توسل مستحب است.
آیا توسل در کنار زیارت قبور جایز است ؟ اینکه علمای اهل سنت پا به پای شیعیان به زیارت قبور می روند به زیارت حضرت رضا رضی الله عنه می روند یا به زیارت سیدنا علی رضی الله عنه می روند ، جایز است؟

بله در تمامی فرق اسلامی توسل جایز است و در مذهب حنفی نیز مستحب است غیر از مذهب وهابی که البته مذهب نمی توان گفت بلکه یک جریان فکری و جماعت تکفیری جایز نمیدانند.
در یک زمانی پیامبر اسلام مسلمین را از زیارت قبور نهی کرد و این نهی را برداشتند و فرمودند که زیارت قبور یادآور آخرت است برای شما.لذا زیارت قبور را نیز جماعت وهابی ها هم جایز می دانند و ما علاوه بر زیارت قبور توسل را نیز جایز می دانیم .وسیله گرفن را جایز می دانیم . از نزدیک امام رضا را وسیله قرار دهیم در کنار ضریح برویم یا در خانه و یا مرده باشد یا زنده باشد به هر صورت در فقه حنفی وسیله گرفتن و واسطه قرار دادن جایز و مستحب است در فقه حنفی.

پرسشگران :برخی هستند که نه تنها جایز نمی دانند بلکه حکم به تکفیر نیز می دهند؟ جایگاه تکفیر در اسلام چیست؟

آخوند تنگلی:تکفیر عین گمراهی است .

در تمامی منابع ما توسل بیان شده . چه در زمان حیات پیامبر و چه در ممات ایشان که به خاک ایشان نیز توسل شده است. .حضرت عمر رضی الله عنه توسل به موی سفید عباس کردند.
اصحاب رفتند در زمان خلافت عثمان به در خانه عایشه و به پیامبر توسل کردند. چه در حیات و چه در ممات پیامبر توسل بوده و اینطور نیست که بگوییم مطلب جدید است.

پرسشگران : نقش رسانه و فضای مجازی در حال حاضر چیست؟
رسانه هایی  که دامن به اختلافات می زننند و آتش اختلاف میان فرق اسلامی را زیاد تر می کنند و دست به تکفیر فرق اسلامی می زنند حکمشان چیست؟

 آخوند تنگلی: متاسفانه در این مورد آنها که عقیده درستی دارند دسترسی به رسانه ندارند و آنهایی که دسترسی دارند همه رسانه های جمعی اعم از فضاهای مجازی و رسانه های ماهواره ای و …دست کفار است .یهودی و صهیونیزم است که از جانب آنها حمایت می شوند همه ادعای اهل سنت می کنند اما اهل سنت نیستند اینها و پشت پرده یهودیت و صهیونیزم اند.

این رسانه ها قطعا مسلمین پشت پرده اینها نیستند قطعا دشمنان اسلام اینها را ساخته و پرداخته می کنند زیرا ما در کشور اسلامی هیچگاه یکدیگر ار تکفیر نمی کنیم . شیعه و سنی در کنار هم زندگی میکنیم و هیچ یک دست به توهین و تکفیر یکدیگر نمی زنیم اما اینها در
آن سوی مرزها و آن ور آب در استودیو نشسته اند وشیعه اهل سنت را تکفیر میکند و اهل سنت شیعه را تکفیر می کند.

همه از آن طرف آب هم پخش می شوند و معلوم است که دیگر انگلیس و آمریکا و صهیونیزم پشت سر اسنهاست و از آنجا تغذیه می شوند .

 

با تشکر فراوان از آخوند محمود تنگلی مدیر حوزه عرفان آباد گلستان

 

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

یک نظر دهید