مصاحبه با مولانا حبیب الرحمن مطهری

2

سوال: چرا کشور های اسلامی هیچ واکنشی به حملات اخیر اسرائیل به فلسطین نشان ندادند این عدم واکنش را به چه علت میدانید؟

بعض از کشور های اسلامی به خاطر ملاحظاتی که دارند و به خاطر ارتباطی که با آمریکا و اسرائیل دارند از واکنشی نشان نمی دهند ولی کشور های مستقل و غیر وابسته حتما واکنش نشان دادند و نشان خواهند داد( به جریان حمله ی اسرائیل).
سوال: بعض از این رسانه هایی که خود را مدافع مسلمانان می¬دانند مانند شبکه کلمه و نور و…  از فلسطین دم می زدند و خوشان را طرفدار فلسطین و مردم فلسطین می دانستند اما هیچ واکنش خاصی بر ضد اسرائیل از خود نشان نمی دهند این نوع رویکرد را به چه علت می دانید ؟
یک از مسائلی که مانع می¬شود که واکنش نشان دهند و این برنامه ها را محکوم کنند-البته یکی از این مسائل و اهم مسائل، وابستگی است-یعنی زبان آن ها و قلب آن ها فرق می کند و علی الزبان بعضی اوقات ممکن است حمایت بکنند اما قلبا حامی مردم مظلوم فلسطین نیستند.بهر حال این ها از ضعف ایمان و اعتقاد، و ملاحظاتی است که با کشور های غیر مسلمان دارند و حتی سعی می کنند تا می توانند آن ها را حفظ بکنند. به خاطر این است که می بینیم عملکرد آن ها در اینگونه مسائل ضعیف است.

سوال: ما می بینیم که در ظاهر غیر از ایران کسی دیگر در خط مبارزه ی با اسرائیل نیست حتی بعضی از کشور ها که خود را داعیه دار کشور های اسلامی می دانند و به جای مبارزه با اسرائیل این کشور را به رسمیت می شناسند این در حالی است که بعضی از این شبکه های ماهواره ایی که خودشان را به اهل سنت نسبت می¬دهند این مطلب را مطرح می کنند که واکنش های ایران به اسرائیل جدی نیست و حتی ایران یک تیر هم به اسرائیل شلیک نکرده است و خود ایران دست نشانده ی اسرائیل است و حتی در قضیه ی شلیک موشک از سوریه به اسرائیل هم که اسرائیل مدعی شده بود این موشک ها توسط ایران شلیک شده اند، این رسانه ها این مطلب را بیان می کردند که این موشک ها از طرف اسرائیل شلیک نشده است، به نظر شما چرا این شبکه ها بر مساله ی همکاری بین ایران و اسرائیل تاکید دارند؟

از همان زمانی که جمهوری اسلامی تشکیل شد، حضرت امام جهت حمایت از مردم مظلوم فلسطین، مسئله ی فلسطین و روز قدس را مطرح کردند و ما می بینیم که ایران حامی جدی مردم مظلوم فلسطین است، خب کسانی که می خواهند این مساله را کم رنگ کنند، معلوم است که غرض دارند و غرض خوبی هم ندارند آن هم از طرف  اجانب که وادار بر این موضوع می شوند. اما آنچه که ما می بینیم این است که فقط جمهوری اسلامی از مردم مظلوم فلسطین حمایت می کند و گاهی اوقات می بینیم که به همین خاطر کشور های دیگر روابط خود را با جمهوری اسلامی قطع می کنند و بهانه ی این کشور ها هم این است که از مردم مظلوم فلسطین حمایت می کنند.

سوال: چون سوالاتی که بیان می شود همه سوالات و شبهات دانشجویان اهل سنت است این سوال بسیار از ما پرسیده شده که اگر این رسانه ها طرفدار مردم مظلوم فلسطین هستند و از آن ها حمایت می کنند، چرا در برنامه های خود از کارشناسان یهودی، اسرائیلی استفاده می کنند؟

این رسانه ها باید بیان کنند که در چه مواردی از مردم مظلوم فلسطین حمایت کردند آیا آن ها تیری به طرف اسرائیل شلیک کردند؟ آیا در مجامع بین المللی اسرائیل را محکوم کردند؟ یا آن کسانی که بر علیه مردم فلسطین قیام کردند، آن ها را محکوم کردند؟ این را باید از آن ها پرسید که شما چرا این مساله را مطرح می کنید؟ اگر واقعا شما حامی مردم مظلوم فلسطین هستید باید در ظاهر هم این دیده بشود.آثار و علائمی باید دلالت بر این بکند که شما حامی مردم فلسطین هستید. باید ببینید آن ها که می گویند در حقیقت و در واقع ما حامی مردم فلسطین هستیم، آیا شاهد و مدرکی بر ادعای خود دارند؟ خب نمی شود در زبان حمایت بکند ولی در واقع هیچ کار خاصی در مورد این حمایت در عمل انجام ندهد.

گزیده مصاحبه:

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

2 دیدگاه

یک نظر دهید