ملاک قرار دادن عربستان در اعیاد توطئه ای بیش نیست / حرف علمای خودمان برایمان ملاک است

0

به گزارش پرسشگران مولوی حسین زایی از علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان در باره ی اختلاف کشور های مختلف در موضوع رویت هلال و عید فطر بیان داشت: به نظر شخصی بنده اگر که کشورهای حاضر در مجمع جهانی تقریب به یک راه حل اساسی دست پیدا کنند تا در همه ی جهان در یک روز عید اعلام شود تمام این مسائل حل خواهد شد اما مشخص است که این چیز ممکنی نیست.

وی افزود از طرفی این مساله در صدر اسلام نیز وجود داشته به این صورت که در یک سرزمین مردم روزه بوده اند و در سرزمین دیگر در همان روز مردم عید داشته اند بنابراین افق ها در هر کشوری متفاوت است و این اختلاف افق در هر کشور باید محترم شمرده شود از جمله افقی که در کشور ایران هست باید محترم باشد به دلیل این که پیغمبر اسلام فرمودند صومو لرِؤیته و افطرو لرؤیته روزه بگیرد هنگام دیدن هلال اول و عید بگیرد هنگام رؤیت هلال دوم. لذا اگر در ایران هلال رؤیت نشود هرچند در عربستان رؤیت شود ما به نظریه ی علمای خودمان و نظریه مقام معظم رهبری و نیز مجمع فقه اسلامی عمل می کنیم به همین خاطر این که یک عده در کشور های بیگانه نشسته مثل کشور های همسایه و از معاندین ما هستند و برای ما حکم صادر می کنند، حرف این ها برای ما ملاک نیست.

ایشان در ادامه گفتند چطور می شود که این ها در مورد ایران که یک روز بعد از سعودی عید اعلام می کند این همه اعتراض دارند اما در مورد پاکستانی که دو روز بعد از سعودی عید اعلام می کند چیزی نمی گویند؟؟ پس مشخص است که چیزی جز عناد و کینه نیست لذا این که ملاک را سعودی قرار داده اند توطئه ای بیش نیست.

 

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

یک نظر دهید