مولوی عبدالمجید مرادزهی : با توهینی که مسیح علینژاد به پیامبر کرد مرتد شده است

0

به گزارش پرسشگران، مولوی عبدالمجید مرادزهی توهین مسیح علینژاد به پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم را محکوم کرد و بیان داشت این فرد با این توهینی که روا داشته است مرتد شده است و از دایره اسلام خارج شده است و چنین کسی حکمش در اسلام مشخص است . نباید به بهانه آزادی بیان توهینی به مقدسات و پیامبر اسلام نمود . به هیچ عنوان از این کار نمیتوان گذشت . قطعا این عمل ها عکس العمل هایی را از جان بر کفان مسلمان بدنبال خواهد داشت . این افراد عامدانه دست به این کار میزنند.

 

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

یک نظر دهید