نمایندگان ملت وظیفه شان را در حمایت از سپاه به خوبی انجام دادند

0

مولوی علی بایی در موضوع پوشیدن لباس سپاه توسط نمایندگان نماینده ها اگر لباس سپاه رو به تن کردند هیچ وقت کسی نمی تواند این موضوع را به اینکه به کسی رای ندهیم ربط بدهد . اصل و اساس رای گیری باید معیارهای خود ما باشد
وی افزود : در یک مقطعی لازم است برای حمایت از یک ارگان یا نهادی ، افراد فعال باشند و در صحنه حضور پیدا کنند تا کسانی که علیه نظام ، مردم و خود ما هستند  و نمایندگان مجلس  به عنوان نماینده های مردم باید در قبال اعلام انزجار از گروه های تروریستی حضور داشته باشند.
معیارها

یی که ما برای نمایندگان داریم تقوا  و خداترسی و شناخت دردهای مردم است  که ازبطن مردم جامعه باشد و همواره به فکر آبادانی منطقه خود و تلاش برای محرومیت زدایی باشد و شاخصه های دیگری  مثا این موارد که در راستای انتخاب نمایندگان داریم .
و  ممکن است عده ای بگویند که چرا نماینده سپاهی شده و لباس سپاه پوشیده در صورتی که سپاه خیلی به مردم خدمت کرده و در نهایت معیار انتخاب ما  برای این چیز ها نیست .

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

یک نظر دهید