وثیق حریری: بی بی سی و رسانه های غربی بدنبال اختلاف میان مسلمانان هستند

0

در مصاحبه ای استاد وثیق حریری استاد و عضو هیات علمی دانشگاه کابل افغانستان در رد مقاله شرم آور بی بی سی و توهین به فرق اسلامی در مصاحبه ای اختصاصی انتقادات خود را بیان نمودند :

برخی از رسانه های غربی برخی از فرقه های اسلامی را مثل سلفیت و حنفیت را دامن می زنند و در این فکر هستند که با بیان مسائل انحرافی اذهان مردم را مخدوش کنند و من به این موضوع عقیده دارم که رسانه های غربی به فکر ایجاد شکاف در میان صفوف مسلمین و عمم پیروان مکاتب اسلامی اند و می خواهند با این اندیشه فرسوده خود بین عموم پیروان مکاتب و مذاهب اسلامی شبهه ایجاد کنند مثل پیروان سلفیت و حنفیت . به نظر من سلفیت واقعی همان حنفیت است و حنفیت واقعی همان سلفیت است

حرکت سلفیت یک حرکت اصلاحی است که در دوران جمود فکری روی کار امد و بیشتر برنامه های ان روی اصلاح عقده تمرکز دارد و همینگونه حنفیت نیز اما در بین این جریان ها و حرکات اسلامی ممکن است اشخاص فرصت طلب و احساساتی وجود داشته باشد که باعث ایجاد تفرق میان مسلمانان می شوند و سبب ایجاد تفرقه میان مکاتب و مذاهب اسلامی گردند اما سلفیت و حنفیت هر دوبال همدیگر و مکمل یکدیگر و سبب اخوت و همدلی یکدیگر هستند چه سلفیت باشد چه حنفیت به نظر من در ترویج اسلام ناب و بدون خرافات تلاش می کنند و به این عقیده هستم که همه پیروان مکاتب اسلامی به جای بزرگ جلوه دادن مسائل کوچک بهتر است کنار هم بیایند و برای ایجاد وحدت میان صفوف مسلمین تلاش کنند تا فضای محبت آمیز محقق شود و به نتیجه مطلوب که به دنبال ان هستیم دست پیدا کنیم.

 

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

یک نظر دهید