پاسخ علمای اهل سنت به ادعای عجیب مجری شبکه کلمه درباره کراوات

0

به گزارش پرسشگران علمای اهل سنت طی ارتباط تلفنی با خبرنگار سایت خبری پرسشگران به ادعای عجیب مجری شبکه کلمه درباره کراوات پاسخ دادند.در حالی که مجری شبکه کلمه زدن کروات را سنت بیان نموده علمای اهل سنت این ادعا را مضحک دانستند و مردود دانشتند و در ادامه بیان کردند کروات یک سنت غربی و مربوط به کشورهای غیر اسلامی است.

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

یک نظر دهید