آرشیو ماهیانه: مرداد, ۱۳۹۶

گوناگون photo_2017-07-27_18-20-26
0

#طب_نبوی پیامبر صل اللە علیەوسلم میفرماید: 💊سیاه دانه شفادهندەی هر بیماری است جز مرگ !

1 2 3 5